bikeland.pl

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

BIKELAND Sp. z o.o. sp.k. w Lubiejewie

 

1.

Postanowienia Ogólne

 1. Dla potrzeb niniejszej Instrukcji, ustala się następujące znaczenie niżej wymienionych pojęć:
 1. Ochrona Danych Osobowych przez Administratora odbywa się zgodnie z wymogami RODO oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Administrator deklaruje poszanowanie prawa do prywatności i dbałość o bezpieczeństwo Danych Osobowych. W tym celu u Administratora używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
 3. Dane Osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

 

2.

Administrator

 1. Spółka BIKELAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Lubiejewie jest Administratorem Danych Osobowych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na stronie Administratora: https://www.bikeland.pl/ to Administrator przetwarza Twoje dane jak: adres e-mail, adres IP. Jeżeli dodatkowo złożysz zamówienie w celu zakupu produktów lub usług Administratora, Administrator będzie przetwarzał Twoje Dane Osobowe, niezbędne do realizacji zamówienia danych, jak: imię, nazwisko, adres rozliczeniowy, adres dostawy: ulica, nr lokalu, kod, miejscowość, województwo, kraj, telefon kontaktowy, adres e-mail, dane do faktury: nazwa firmy, NIP, adres rozliczeniowy, adres dostawy.
 2. Spółka BIKELAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową z siedzibą w Lubiejewie jest także Administratorem Danych Osobowych osób zapisanych na newsletter.
 3. Dane osobowe przetwarzane są:
 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 24 maja 2018 roku – Urzędu Ochrony Danych Osobowych)
 2. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@bikeland.pl
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują Administratora do retencji danych.
 4. Administrator ma prawo udostępniać Twoje Dane Osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
 5. Usunięcie Danych Osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego żądania usunięcia danych lub sprzeciwu na przetwarzanie Danych Osobowych.
 6. Administrator udostępniania Dane Osobowe jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, podmiotom przetwarzającym Dane Osobowe w imieniu Administratora, w drodze umowy powierzenia lub podmiotom, którym udostępnienie danych jest niezbędne dla wykonania Umowy, takim jak firmy lub instytucje, wspierające nas w obsłudze naszej strony. Partnerzy zajmujący się działalnością logistyczną, kurierską lub pocztową..
 7. Administrator stosuje szyfrowanie danych, jak również dokonał wprowadzenia kontroli dostępu, dzięki czemu skutki ewentualnego Naruszenia ochrony danych osobowych zostały zminimalizowane.
 8. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Administratora albo przez podmioty przetwarzające Dane Osobowe w imieniu administratora, w zakresie zawartej z Administratorem umowy powierzenia.

 

3.

Cookies

 1. Witryna https://www.bikeland.pl/ używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z witryny Administratora, dodatkowo także, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Administrator dokonuje monitorowania informacji o Użytkownikach, korzystając z narzędzia Google Analytic które rejestruje zachowanie Użytkownika na stronie.
 3. Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Administrator stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard korzystania z witryny Administratora, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy Administratora, w celu optymalizacji działań.
 4. Na witrynie Administratora, prowadzonej pod adresem: https://www.bikeland.pl/ wykorzystywane są następujące pliki cookies:
 1. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/