bikeland.pl

ZAKŁADANIE KONTA

Wymagane dwie zgody: w przypadku niezaznaczenia niech wyświetli się informacja: „Brak możliwości założenia konta w naszym sklepie.”

Zgody powinny być umieszczone w procesie rejestracji Konta użytkownika, pod miejscem, w którym użytkownik podaje swoje dane.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez spółkę BIKELAND Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubiejewie, moich danych osobowych podanych w związku z utworzeniem i posiadaniem Konta Użytkownika Sklepu, w celu i w zakresie niezbędnym do korzystania z  korzystania ze Sklepu Internetowego BIKELAND.PL. oraz zgłoszonych reklamacji.

Po najechaniu na tą zgodę musi się pojawiać malutka ramka z tekstem jak poniżej (tylko możliwość przeczytania, bez możliwości skopiowania – w sensie jak kliknie w ramkę to niech ramka zniknie, widoczna tylko po najechaniu kursorem na tekst powyższej zgody) :

Administratorem danych osobowych jest BIKELAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lubiejewie 31A, 96-500 Sochaczew, NIP 837-18-11-688, REGON: 145840087, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398995 (Administrator). Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@bikeland.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. utworzenia konta użytkownika w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL, w tym do korzystania z usług Sklepu Internetowego BIKELAND.PL, oraz w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszonych reklamacji, jak również dla marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,
  3. nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail i sms, w celu przesyłania informacji handlowej Administratora, w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.),
  4. wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem – w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,
  5. nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail i sms, w celu przesyłania informacji handlowej podmiotów współpracujących z Administratorem, w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe są udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym usługi w zakresie systemu informatycznego Administratora.  

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości utworzenia konta użytkownika w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.

 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez spółkę BIKELAND Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubiejewie 31A, 96-500 Sochaczew, w celu przesyłania mi informacji handlowej BIKELAND Sp. z o.o. sp.k. w Lubiejewie, prowadzonego drogą elektroniczną za pośrednictwem e-mail, w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.). Oświadczam, że zostałem/zostałam poinformowany/a o prawie wglądu do swoich danych i możliwości żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania oraz czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia.

Po najechaniu na tą zgodę musi się pojawiać malutka ramka z tekstem jak poniżej (tylko możliwość przeczytania, bez możliwości skopiowania – w sensie jak kliknie w ramkę to niech ramka zniknie, widoczna tylko po najechaniu kursorem na tekst powyższej zgody) :

Administratorem danych osobowych jest BIKELAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Lubiejewie 31A, 96-500 Sochaczew, NIP 837-18-11-688, REGON: 145840087, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000398995 (Administrator). Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: rodo@bikeland.pl

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

  1. utworzenia konta użytkownika w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL, w tym do korzystania z usług Sklepu Internetowego BIKELAND.PL, oraz w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zgłoszonych reklamacji, jak również dla marketingu bezpośredniego dotyczącego własnych produktów i usług realizowanego w formie tradycyjnej (papierowo), stanowiącym tzw. prawnie uzasadniony interes Administratora.
  2. wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,
  3. nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail i sms, w celu przesyłania informacji handlowej Administratora, w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.),
  4. wykonywania telefonicznych połączeń w celu marketingu produktów i usług podmiotów współpracujących z Administratorem – w związku z art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne,
  5. nawiązywania kontaktu drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail i sms, w celu przesyłania informacji handlowej podmiotów współpracujących z Administratorem, w rozumieniu art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 1422 ze zm.).

Dane w tych celach przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

Dane osobowe są udostępniane podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora, tj. podmiotom świadczącym usługi w zakresie systemu informatycznego Administratora.  

Dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania zgody.

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (po 25 maja 2018 r. – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości utworzenia konta użytkownika w Sklepie Internetowym BIKELAND.PL

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania.